آزمایشی
روباتیک

مینی پهپاد هوشمند تعقیب وترور هدف مبتنی بر هوش مصنوعی

مینی پهپاد هوشمند تعقیب وترور هدف مبتنی بر هوش مصنوعی

پهپاد شناسایی و ترور که کاملا با هوش مصنوعی کار میکنه و امکان ردیابی هدف٬ شلیک و کار تیمی داره

توضیح اضافه بی فایده س بهتره خودتون ببینید!!

لینک خبر در کانال تگلرام کامپیونیک https://t.me/compunic/2726