آزمایشی
تکنولوژی

تلگرام فیلتر نشده و مشکل از سرور های خاور میانه تلگرام هستش

تلگرام فیلتر نشده و مشکل از سرور های خاور میانه تلگرام هستش

از ساعاتی پیش ارتباط کاربران تلگرام در ایران با مشکل همراه شده که طبق توئیت اکانت رسمی تلگرام مشکل از سرور های خاورمیانه تلگرام هستش و ربطی به فیلترینگ نداره