آزمایشی
فضا

اَبر ماه یا Super Moon چیست ؟

اَبر ماه یا Super Moon چیست ؟

✨ ابر ماه چیست؟

♦️وقتی ماه در حالت بدر ( کامل)  به نزدیک‌ترین فاصلهٔ خود از زمین می‌رسد و چند درصد درخشان‌تر و بزرگتر از همیشه دیده می‌شود. ماه افروختگی یا اَبَرماه "Super moon" روی می‌دهد. این اتفاق در هر ۴۱۲ روز یک بار پیش می‌آید.

🌕 فاصله‌ی اَبَرماه:

🔴ماه هر چهار هفته دقیقاً هر ۲۷ روز و ۷ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه یک‌بار یعنی هر ۲۷٫۳۲۱ روز فاصله‌اش با زمین به نزدیک‌ ترین حد می‌رسد. البته اگر چه ماه هر چهار هفته یک‌ بار به حضیضِ مداری (حداقل فاصله) می‌رسد و به زمین نزدیک می‌شود اما همیشه اَبَرماه روی دهد.

🌕 مدار گردش ماه

 بیضوی است

🔴چون گردش ماه به دور زمین نه دایره وار  نیست.بلکه در مداری بیضوی است!! فاصله‌ی ماه تا زمین متفاوت است. در نزدیک ‌ترین فاصله ۳۵۶۵۰۰ کیلومتر و در دور ترین فاصله ۴۰۶۷۰۰ کیلومتر از زمین دور است. اخترشناسان نزدیک ‌ترین فاصله را نقطهٔ حضیض "فرود" و دور ترین فاصله را نقطهٔ اوجِ مداری "فراز" نام نهاده‌اند.

🌕ابَرماه تأثیری بر زمین دارد یا نه؟؟

🔴در زمان ماه‌ اَبَرماه، جزر و مد شدید‌تری صورت می‌گیرد و بالا آمدگی آب، چیزی حدود ۱ الی ۲ سانتی ‌متر بیشتر است. دانشمندان تأثیر نزدیک ‌تر شدن ماه به زمین را تنها تغییرات اندک در جزر و مد دریاها و اقیانوس ‌ها می‌دانند و برخلاف طالع ‌بینان و خرافه‌ پرستان حوادثی چون زمین ‌لرزه و طوفان و... را به ماه ‌افروختگی یا اَبَرماه نسبت نمی‌دهند. توفان کاترینا و زلزلهٔ عشق ‌آباد و فعالیت کوه‌های آتشفشان و گرد باد برف در شمال ‌شرقی ایالات متحدهٔ آمریکا و زلزله‌ی ژاپن و... هیچ ربطی به اَبَرماه یا ماه‌افروختگی ندارد

🌕 خرافات مرتبط با اَبَرماه:

🔴1: ماه قمری یا یک دور گردشِ ماه به دور زمین تقریباً ۲۸ روز طول می‌کشد و عادت ماهانهٔ زنان به‌طور متوسط هر ۲۸۸ روز یک ‌بار اتفاق می‌افتد بنابراین تصور می‌شد بین باروری و ماه کامل ارتباطی وجود دارد که فعلاً هیچ  دلیل علمی در تأیید آن در دست نیست!!!

🔴2: درمورد برخی آبزیان ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد چون تخم ‌ریزی و زاد و ولد این موجودات ممکن است به جزر و مد ربط داشته باشد که محصول مستقیم تأثیر جاذبهٔ ماه بر کرهٔ زمین است

🔴3: درمورد تأثیر ماه کامل بر رفتار افرادِ مبتلا به بیماری ‌های روانی از دیرباز باورهای زیادی وجود داشته، اما در این  مورد هم شواهد علمی وجود ندارد.

🔴4: با اینکه تحقیقاتی نشان داده ‌است که رفتار های خشن و مجرمانه در شب ماه کامل بیشتر می‌ شود اما تحقیقات دیگری هم هست که پژوهشگران براساس آن هیچ رابطه‌ای در این مورد پیدا نکرده‌اند. این که خودکشی در شب ‌های ماه کامل بیشتر می‌شود باوری است قدیمی اما تحقیقات متعدد هیچ رابطه‌ای بین خودکشی و ماه کامل پیدا نکرده‌اند.

🔴5: تحقیقات همچنین رابطه‌ای بین شمار مراجعات و بستری در بیمارستان حوادث رانندگی و سوء مصرف مواد مخدر با ماه کامل پیدا نکرده‌اند.